Nieuwsbrief nr: 7 Schooljaar 2020-2021

Rijen, 19 november 2020

Activiteiten en vieringen:
27 November Afscheid van Juf Judith
3 December Tentoonstelling surprises (digitaal)
4 December Sinterklaas op school & Surprise in groep 5 t/m 8
7 December Werkgroep PR & Marketing (online)
8 December Bijeenkomst Leerlingenraad

Onze School is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor...


MEER IN DE BIJLAGE!

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Nr 7 Nieuwsbrief.pdfNr 7 Nieuwsbrief.pdf[ ]
© 2021 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen