Nieuwsbrief nr: 2 Schooljaar 2021-2022

nummer 2: 24 september 2021

Studiedag

Studiedag motiverend leesonderwijs
Op maandag 27 september vindt er een studiedag plaats. Alle kinderen zijn op deze dag
vrij. Tijdens deze studiedag ligt de focus op de aanpak van het motiverend leestraject. Een
belangrijk doel dat tijdens deze scholing centraal staat, is het kunnen verhogen van de
leesmotivatie. We willen ervoor zorgen dat kinderen vaak en met plezier lezen, op school en
thuis. Op welke wijze u uw kind kunt stimuleren om ook thuis veel leeskilometers te maken
kunt u in de bijlage hieronder lezen:

Lees de volledige nieuwsbrief in de bijlage.

© 2021 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen