Nieuwsbrief nr: 12 Schooljaar 2020-2021

Nieuws vanuit de schoolleiding ...

Meneer Pim Kroon: Meneer Pim is vorige week gestart in groep 5-6. Juf Ine heeft om gezondheidsredenen haar taken in deze groep neer moeten leggen. Gelukkig is meneer Pim beschikbaar om de groep de gehele week op te vangen. Meneer Pim is inmiddels bekend met onze school.

Juffrouw Anouk van Vessem: Omdat de school tot het einde van het schooljaar extra gelden heeft ontvangen, hebben we, na overleg met de MR, een fulltime onderwijsassistent aangetrokken in de persoon van Anouk van Vessem. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. Juffrouw Anouk zal mn werkzaamheden verrichten in de onderbouw van onze school.

 

MEER IN DE BIJLAGE!

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Nr 12 Nieuwsbrief.pdfNr 12 Nieuwsbrief.pdf[ ]
© 2021 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen