Nieuwsbrief nr: 11 Schooljaar 2020-2021

Vanuit het kantoor ...

Heerlijk, het zonnetje schijnt. De lente is in aantocht, dat wordt weer genieten.
Deze keer een korte nieuwsbrief. In de videoboodschap, die jullie gisteren ontvangen hebben,
heeft meneer Cor al het een en ander verteld. Meneer Cor heeft u uitgelegd waar we achter de
schermen mee bezig zijn, we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
De komende weken zullen de CITO M-toetsen afgenomen worden bij de kinderen. Nadat de
toetsen zijn gemaakt zullen wij ze goed gaan bekijken (analyseren), daardoor krijgen wij een goed
beeld van de doelen waar we in de groepen nog aan moeten werken. Op deze manier kunnen wij
zorgen voor goed onderwijs aan uw kind(eren).

 

MEER IN DE BIJLAGE!

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Nr 11 Nieuwsbrief.pdfNr 11 Nieuwsbrief.pdf[ ]
© 2021 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen