Nieuwsbrief nr: 10 Schooljaar 2020-2021

Rijen, 12 februari 2021


Vanuit het kantoor...,

Afgelopen week hebben we voor het eerst alle oudergesprekken online gevoerd. Helaas is het niet iedereen gelukt om in te loggen, maar over het algemeen zijn wij tevreden over het verloop van de ouderavonden. Is het u niet gelukt om in te loggen, dan verzoeken wij u om zelf even contact op te nemen met de leerkracht om een nieuwe afspraak te maken. 

Nog een paar uurtjes en dan mogen de kinderen en wij gaan genieten van onze voorjaarsvakantie. Na de intensieve online periode zijn we hier wel aan toe moeten we stiekem bekennen. We zijn wel erg blij met afgelopen week, dat we deze week al fysiek op school konden zijn. Dat de leerlingen van groep 7-8 en 1-2 kennis konden maken met hun nieuwe juf, dat we weer bij elkaar konden zijn en dat de klassenregels alvast herhaald zijn. Na de vakantie zullen we dan ook meteen door kunnen pakken. 

 

MEER IN DE BIJLAGE!

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Nieuwsbrief 10.pdfNieuwsbrief 10.pdf[ ]
© 2021 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen