nummer 9: 20 januari 2023

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de 9e nieuwsbrief van dit schooljaar en de eerste van dit kalenderjaar.

Ontwikkelingen BVM

Krant
Op 11 januari stond BVM met een volle pagina in het weekblad. Hiermee hebben we laten zien er nog steeds te zijn en dat we de intentie hebben ook nog heel lang te blijven. Klankbordgroep Inmiddels hebben 3 ouders aangegeven deel te willen nemen aan de klankbord groep. Er zijn nog mensen welkom. Doel is om de ontwikkeling richting de toekomst te bespreken en feedback op te halen voor de volgende stappen.

Klankbordgroep
Inmiddels hebben 3 ouders aangegeven deel te willen nemen aan de klankbord
groep. Er zijn nog mensen welkom. Doel is om de ontwikkeling richting de toekomst
te bespreken en feedback op te halen voor de volgende stappen.
Voor de eerste bijeenkomst komt een uitnodiging in de eerste week van februari.
In verband met ouders die werken, zal die bijeenkomst op een avond plaatsvinden.

Meer in de bijlage

KBS Burgemeester van Mierlo

Catsstraat 2
5121 HT Rijen
Tel. 0161 - 22 30 75
E-mail. info@bvmierlo.nl

Volg BVM op Social Media

 

  

Burg. van Mierloschool is onderdeel van
Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen 

 

© 2023 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen