Taal & Spelling

Voor taal en spelling werken we met de methode “Taalverhaal.nu”

In schooljaar 2019-2020 hebben we de spellinglessen van deze met

Tijdens het rekenen en begrijpend lezen krijgen de kinderen met een verdiept arrangement een verkorte instructie in de klas en krijgen vervolgens uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen kunnen aansluiten bij de rekenles van het leerjaar ervoor.

© 2020 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen