Waar zijn we trots op?

 • Op onze school werken we op basis van de pijlers van het Daltononderwijs: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Onze manier van werken is vastgelegd in onze Daltonwijzer. 

 • Op onze school gebruiken we naast aantrekkelijke en eigentijdse methoden veel ICT-middelen en ontwikkelen bij kinderen 

 • Op onze school maken we leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces en leren we hen samenwerken en plannen.

 • Op onze school werken enthousiaste en gemotiveerde mensen. Er heerst een prettig werkklimaat en een fijne sfeer.

Voor taal en spelling werken we met de methode “Taalverhaal.nu”

In schooljaar 2019-2020 hebben we de spellinglessen van deze met

Tijdens het rekenen en begrijpend lezen krijgen de kinderen met een verdiept arrangement een verkorte instructie in de klas en krijgen vervolgens uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen kunnen aansluiten bij de rekenles van het leerjaar ervoor.

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we op de BVM met een nieuwe rekenmethode; Pluspunt 4


In de groepen 3 en 4 werken we met de boekenversie.

Dit bestaat uit:

 • rekenboeken en schriften

 • werkboeken

 • conditietrainer (waarin automatiseren centraal staat)

 • opzoekboekjes

 • toets boeken

 • sprinters (voor de plusleerlingen)

 

De groepen 5 t/m 8 werken met de digitale versie van Pluspunt 4.

De instructie wordt gegeven via het digibord en vervolgens gaan de leerlingen aan het werk met hun eigen Chromebook. Zij verwerken de lesstof vooral digitaal. Directe feedback en adaptief werken staat hierbij centraal. De toetsen worden ook digitaal gemaakt. Naast de digitale verwerking hebben de leerlingen ook nog een klein werkschrift (omdat sommige opdrachten nu eenmaal geschreven of getekend moeten worden) en moeten zij hun berekeningen uitschrijven op kladpapier of wisbordje. 

 

Hoe krijgen de leerlingen directe feedback?

De leerlingen maken een som en zien meteen of deze goed of fout is, als de som goed is kunnen de leerlingen gelijk door, bij een fout antwoord moeten ze deze eerst verbeteren. De leerkracht kan op zijn/haar computer direct zien of de leerlingen de opdrachten goed of fout maken en heeft zo een duidelijk overzicht wie de stof beheerst en wie nog niet. Zo kan de leerkracht direct bij leerlingen langs gaan om extra uitleg te geven of om de leerling de goede richting op te sturen.

 

Wat is adaptief werken?

 

Adaptief werken betekent op je eigen niveau werken. Het digitale programma ‘pluspunt 4’ is gebouwd met intelligente technologie. Het kijkt per leerlijn hoe een leerling scoort. Scoort een leerling goed op een leerlijn dan zal het binnen die leerlijn moeilijke sommen aangeboden krijgen, scoort een leerling binnen een bepaalde leerlijn minder goed dan zal de leerling een niveau terug gezet worden op de leerlijn zodat het vanuit daar weer opgebouwd wordt. Elk kind krijgt dus zijn eigen persoonlijk programma, gericht op maximale groei.

 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind van jongs af aan een veilig verkeersgedrag aanleert, daarom doet de BVM mee aan het Brabants Verkeersveiligheidslabel. De commissie BVL biedt scholen de helpende hand om structureel en op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven. Na de herbeoordeling door de BVL-commissie hebben wij het BVL-vignet wederom toegekend gekregen. Als school zijn we altijd bezig om de kwaliteit van het BVL-vignet te waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van criteria in vijf hoofdcategorieën:

 • schoolorganisatie

 • verkeerslessen in alle groepen

 • praktijkprojecten voor elke groep

 • verkeersveilige schoolomgeving/school –thuisroute

 • communicatie met en betrokkenheid van ouders.

Meer informatie over BVL vindt u op de website van BVL Brabant.

 

Regelmatig gaan wij op excursie, waarbij de kinderen in auto’s vervoerd worden. Als u wilt dat uw kind dan op een stoelverhoger zit, dient u deze die dag mee naar school te geven.

© 2020 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen