Nieuwsbrief nr:20 Schooljaar 2019-2020

Rijen, 12 juni 2020

 

Beste ouders / verzorgers,

Wat heerlijk om alle leerlingen weer in onze school te hebben en dat we weer ‘normaal’ de lessen kunnen hervatten.

De inloop is nu ook wat langer geworden, de leerlingen mogen namelijk vanaf 8.15 uur en 13.00 uur naar binnen lopen. Daar kunnen zijn hun handen al wassen, even kletsen met de juf en een werkje (af)maken. De leerlingen van groep 1-2 worden wel buiten opgehaald door de leerkracht.

 

MEER IN DE BIJLAGE

Bijlagen:
Bewaar het bestand Nr 20 Nieuwsbrief.pdfNr 20 Nieuwsbrief.pdf[ ]
© 2020 KBS Burgemeester van Mierloschool - Rijen