Zelfstandigheid

Zelfstandigheid is een belangrijk doel van ons Daltononderwijs.
We willen kinderen onafhankelijk maken. We willen ze leren om effectieve en verantwoorde keuzes te maken, doelgericht aan taken te werken, zelf problemen op te lossen en om hulp te vragen.
Zelfstandigheid ontwikkelen is in de eerste plaats een opvoedkundig doel, maar het is ook een manier om in de klas tijd vrij te maken voor afgestemde instructies.
Tijdens zelfstandig werken ontwikkelen de kinderen hun zelfstandigheid. Tegelijkertijd heeft de leerkracht zijn handen vrij om aan de instructietafel hulp te geven aan individuele of kleine groepjes kinderen.

Tijdens het zelfstandig werken moeten kinderen gemotiveerd zijn om hun taken te maken. Ze moeten immers zichzelf aan het werk houden.
Hier ligt een belangrijke taak voor de leerkracht. Een kind dat zijn eigen keuzes mag maken, vertrouwen heeft dat het de taak aankan en blij wordt van het leren, is een gemotiveerd kind.
De taak is daarom zoveel mogelijk op het kind afgestemd wat betreft niveau en daltonvaardigheden.
Het ene kind krijgt als uitdaging extra moeilijke rekensommen op zijn taak, terwijl het andere kind nog moeite met de basisstof heeft en juist minder sommen hoeft te maken.
Het ene kind mag zelf inschatten of het uitleg van de taak nodig heeft, terwijl de leerkracht bij een ander kind heeft aangegeven dat hij de instructie van een taak verplicht moet volgen.

Om de zelfstandigheid van kinderen te ontwikkelen doen we als leerkracht in veel gevallen bewust een stapje terug. We nemen minder de leiding en nemen meer de rol van coach aan.
We geven de kinderen feedback op hun zelfstandig werken en leren ze bijvoorbeeld om bij problemen eerst zelf na te denken of om de hulp van andere leerlingen te vragen.
Als er toch hulp van de leerkracht nodig is, dan heeft die hulp altijd als doel om de leerling weer zelfstandig verder te kunnen laten werken.
Lokalen zijn zo ingericht dat kinderen zelf hulpmiddelen kunnen pakken. Leerlingen die beter kunnen werken in stilte kunnen gebruikmaken van de stilteruimte, kinderen die graag samenwerken krijgen hiervoor de gelegenheid in de klas.

Welke manier van zelfstandig werken een kind ook kiest, bij alles geldt dat het daarbij rekening moet leren houden met de ander. Er zijn daarom duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. opruimen, samenwerken en werken in de stilteruimte of op de gang.
Deze afspraken worden tijdens reflectiemomenten met elkaar besproken.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen