Wat is Dalton?

Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Tussen 1905 en 1913 gaf zij les op verschillende plattelandsscholen in Wisconsin.
Op deze kleine scholen gaf ze les aan grote groepen kinderen van verschillende leeftijden.

Helen Parkhurst verzette zich tegen het klassikale onderwijs dat ze zelf genoten had. Ze wilde dat haar onderwijs niet alleen effectief en efficient was, maar ook ‘levensechte ervaringen’ opleverde.
Kinderen kregen de verantwoordelijkheid voor een eigen taak. Strakke roosters werden afgeschaft en kinderen deelden zelf hun tijd in. Kinderen mochten samenwerken en elkaar helpen.

Deze drie principes, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken vatte Helen Parkhurst samen in haar Daltonplan.
Helen Parkhurst zag haar Daltonplan niet als systeem of methode. Ze nodigde leerkrachten die haar Daltonplan omarmden uit om het aan te passen aan hun eigen onderwijspraktijk.

Het Daltononderwijs is nog steeds volop in beweging en het aantal daltonpijlers is in de loop van de tijd uitgegroeid van drie naar vijf. Naast de originele principes vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandgheid en samenwerken, zijn reflectie en effectiviteit als pijlers toegevoegd. Deze vijf daltonpijlers zijn de uitgangspunten voor ons onderwijs.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen