Vrijheid en verantwoordelijkheid

Op de BVM willen we kinderen opvoeden tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke mensen.
Anders gezegd: mensen die goed in staat zijn om, samen met anderen, te leven en te werken en daarbij de eigen verantwoordelijkheid dragen. Om dit te bereiken moeten de kinderen op school al oefenen in het maken van eigen keuzes. We geven ze deze mogelijkheid tijdens het werken aan de weektaak.
Kinderen hebben keuzevrijheid t.a.v. het kiezen van een werkplek, samenwerken of alleen werken, de volgorde van het verwerken van taken, het volgen van instructie en de hoeveelheid tijd die ze aan een taak besteden.
Met het bieden van meer vrijheid wordt ook de eigen verantwoordelijkheid van een kind groter.
Het kind moet zichzelf aansturen. Hij moet ervoor zorgen dat hij voor zichzelf de juiste keuzes maakt en de taken binnen de afgesproken tijd tot een goed einde brengt.

Het ene kind is beter in staat tot zelfsturing dan de ander. Het ene kind kan daardoor ook meer verantwoordelijkheid aan dan de ander. De geboden vrijheid is daarom niet voor iedereen hetzelfde.
Zo zijn er kinderen die zelf mogen kiezen of ze instructie willen volgen, maar ook kinderen die de instructie verplicht moeten volgen omdat ze de stof nog niet genoeg beheersen om deze zelfstandig te kunnen maken.
Er zijn kinderen die de vrijheid krijgen om buiten de klas te werken en kinderen die dat nog niet mogen omdat hun taakgerichtheid nog niet genoeg ontwikkeld is.

Bij het zelfstandig maken van keuzes, loopt het ook weleens anders dan de bedoeling was.
Wij zien dat als waardevolle leerervaringen.
Een kind heeft bijvoorbeeld gekozen om geen instructie te volgen, maar bij het nakijken blijkt dat hij veel fouten heeft gemaakt. De leerkracht bespreekt dan in een reflectiegesprek met het kind wat het doel van de taak was, of hij het doel heeft bereikt en hoe hij ervoor kan zorgen dat hij dit doel de volgende keer wel behaalt. Het kind wordt zich hierdoor bewust van verkeerde keuzes en neemt leerpunten mee voor de volgende keer.

De leerkracht heeft als taak om de vrijheid en verantwoordelijkheid die een kind krijgt, zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van het kind. Vervolgens wordt de ruimte iets vergroot. De leerkracht schenkt het kind het vertrouwen dat het met de extra ruimte om kan gaan en het kind krijgt de mogelijkheid om zijn vaardigheden, op het gebied van omgaan met vrijheid, te vergroten.
Zo werken we stap voor stap aan het ontwikkelen van de vrijheid en verantwoordelijkheid van kinderen.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen