Samenwerken

Om later goed in onze maatschappij te kunnen functioneren, moeten kinderen leren om samen te werken. Dat begint wat ons betreft al op school. Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin ze kunnen leren om voor zichzelf op te komen, grenzen te stellen, hulp te bieden en hulp aan te nemen, samen te werken en de eigen mening te uiten.

De leerkrachten werken bewust aan het creëren van een veilige groepssfeer. In de eerste weken van het schooljaar worden er veel momenten ingepland waarop kinderen (opnieuw) kennis met elkaar maken. Ook maken de leerkracht en de kinderen samen afspraken over hoe ze met elkaar om willen gaan, hoe ze willen werken en samenwerken. Vanuit deze sfeer van duidelijkheid en vertrouwen kunnen we de sociale en samenwerkingsvaardigheden van kinderen verder ontwikkelen.

Kinderen werken samen met school en de leerkracht.
De leerlingenraad is hier een voorbeeld van. Kinderen van de bovenbouw kunnen hieraan deelnemen en suggesties doen voor verbeteringen op school.
Kinderen werken verder samen met hun klas, hun groepje en hun maatje.
Een maatje is een klasgenoot waar het kind aan gekoppeld wordt. De maatjes werken bij samenwerktaken samen. Verder helpen ze elkaar met bv. het strikken van veters of het oplossen van een moeilijke opgave. De maatjes wisselen regelmatig. Een kind werkt in een schooljaar daardoor samen met iedereen: met vriendjes en vriendinnetjes, maar ook met kinderen die hij zelf niet zou kiezen.

Tijdens de instructies maken we, met het oog op samenwerkvaardigheden, gebruik van coöperatieve werkvormen. De kinderen werken in tweetallen of in kleine groepjes aan een gezamenlijk doel.
Elke leerling heeft binnen de opdracht zijn taak eigen waarvoor hij verantwoordelijk is. Alleen als iedereen zijn of haar eigen taak goed vervult, behaalt de groep als geheel het doel.
Een voorbeeld hiervan is de placemat. De kinderen werken in groepjes van vier.
Eerst schrijft elk kind op een hoek van het blad zijn antwoord op de vraag van de leerkracht. Vervolgens vertellen de kinderen elkaar wat ze hebben opgeschreven en overleggen ze wat hun gezamenlijke antwoord wordt.
De kinderen moeten bij verschillende oplossingen met elkaar overleggen wat het juiste antwoord is, elkaar overtuigen door uitleg te geven en tot slot samen een besluit nemen.

Samenwerken is niet alleen bedoeld om de sociale en samenwerkingsvaardigheden verder te ontwikkelen. Tijdens zelfstandig werken gebruiken we
samenwerken ook als effectieve manier van leren. Sommige lesstof, zoals bv. aardrijkskunde, wordt beter geleerd als kinderen dit samen doen. Ze praten samen over de les, als ze het oneens zijn gaan ze op zoek naar argumenten om hun standpunt te verdedigen en/of ze leggen de stof aan elkaar uit. Deze meer actieve manier van leren, leidt tot beter begrip van de leerstof.
Bij samenwerken kan er sprake zijn van niveauverschil tussen de kinderen.
Dit heeft voor beide leerlingen voordelen. De sterke leerling legt de stof op een andere manier aan zijn maatje uit en beheerst de stof daardoor nog beter. De leerling die de stof nog niet beheerst, krijgt individuele uitleg en hulp bij het maken van de les.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen