Reflectie

Met ons Daltononderwijs willen we bereiken dat kinderen zelfstandig en zelfverantwoordelijk worden. Daarvoor moet een kind zichzelf goed leren kennen, om van daaruit bewuste en verantwoorde keuzes te kunnen maken.
Reflectie is een middel om jezelf te leren kennen. Je houdt jezelf een spiegel voor.
Je denkt na over: wat kan ik, wat wil ik, waar wil ik aan werken, wat past bij mij?
Door het stellen van reflectievragen krijgen kinderen grip op hoe hun succeservaringen tot stand zijn gekomen. Daardoor zijn ze beter in staat verbeteringen in hun manier van werken te realiseren.
En ook voor de leerkracht leveren de reflectiegesprekken met een kind veel op. De leerkracht verzamelt zo waardevolle informatie over de kennis en mogelijkheden van een kind.

Reflecteren doen we op de BVM de hele dag.
Voorafgaand aan een taak: hoe ga ik dit aanpakken, wat heb ik nodig, wat wil ik leren?
Tijdens een taak: houd ik me aan mijn plan, moet ik mijn plan aanpassen?
Na een taak: is het gelukt, waar ben ik trots op, wat wil ik de volgende keer anders doen?

Reflecteren moet je leren. Daarom oefenen we het veel. Tijdens individuele gesprekjes tussen het kind en de leerkracht, op de taakbrief, in gesprekken met maatjes of het tafelgroepje en tijdens klassikale gesprekken. Kinderen laten zien waar ze trots op zijn, geven zichzelf en elkaar feedback op hun werk en (leer)gedrag.

Niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten zelf reflecteren om tot verbeteringen te komen. De leerkrachten gaan met elkaar in gesprek over knelpunten en delen hun succeservaringen. We gaan bij elkaar op klassenbezoek om inspiratie op te doen en van elkaar te leren.
Ook feedback van kinderen en ouders nemen we mee in de reflectie op ons onderwijs. Zo zorgen we als team dat het onderwijs steeds beter op onze leerlingen wordt afgestemd.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen