Pestprotocol

Wij hanteren een aantal aanpakken ter preventie van pestgedrag op onze school.

1. Taakspel (zie beschrijving elders). Dit is goedgekeurd als preventieve aanpak tegen pesten door Nederlands Jeugdinstituut.
2. Logboek. De leerkrachten houden een logboek bij betreffende grensoverschrijdend gedrag, waaronder ook pestgedrag. Bij 3 vermeldingen worden ouders ingelicht.
3. In de bovenbouw schenken wij aandacht aan digipesten door Bureau Halt (b.v.)
4. Wij maken gebruik van de methode "Leefstijl". Zij besteden aandacht aan weerbaar maken van leerlingen en pestgedrag.
5. Bij Daltononderwijs wordt veel aandacht geschonken aan samenwerken. De samenwerking wordt ook regelmatig geëvalueerd met de kinderen. Hierdoor krijgen de kinderen meer begrip voor elkaar.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen