Tussenschoolse opvang

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE TSO

 1. Voor tussenschoolse opvang van een kind op school is een ouderbijdrage verschuldigd.
 2. De ouderbijdrage is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De actuele ouderbijdrage is €1,50 per kind per dag.
 3. De door de ouder verschuldigde ouderbijdrage dient op de 1e werkdag van de maand aan de school te zijn voldaan op rekeningnummer NL74RABO0145105970.
 4. Betaling vindt vooraf plaats door middel van een overblijfkaart(en) te kopen. Deze kaarten zijn voor 5,10 of 50 keer. U kunt dus niet per dag betalen! De kaarten blijven op school. De kosten van de kaarten zijn:

  5x = € 7,50
  10x = €15,00
  50x = €75,00

  Wanneer het overblijftegoed bijna op is, krijgt uw kind een bericht mee naar huis. Een overblijfkaart kan voor één kind zijn maar ook voor alle kinderen binnen het gezin.
 1. Jaarlijks kan de ouderbijdrage aangepast worden.
 2. Indien meerdere kinderen uit 1 gezin gelijktijdig de tussenschoolse opvang bezoeken, is voor ieder kind de normale ouderbijdrage verschuldigd. Er worden geen kortingen toegekend.
 3. Indien de ouder niet tijdig zijn/haar ouderbijdrage voldoet, is hij/zij in gebreke.
 4. Is de ouder in gebreke, dan worden de extra administratieve handelingen in rekening gebracht.

  Eerste herinnering:  € 0,00
  Tweede herinnering:  € 2,50
  Aanmaning:   € 5,00

 

 1. De ouder wordt verplicht de administratieve en/of incasso kosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vordering(en).
 2. Indien de door de ouder verschuldigde ouderbijdrage is opgelopen tot een betalingsachterstand van € 25,00 of meer dan 1 maand en er geen contact plaats heeft kunnen vinden en/of betalingsafspraken gemaakt zijn, is de school gerechtigd om een kind met onmiddellijke ingang de toegang tot de tussenschoolse opvang te weigeren. De betalingsverplichting van de opgelopen achterstand blijft bestaan. Indien nodig zal hiervoor een incassobureau worden ingeschakeld.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de school.
 4. KBS Burgemeester Van Mierlo behoudt zich het recht voor eenzijdig bepalingen van dit ouderbijdrage reglement te wijzigen. In dat geval zal de school ten minste 1 maand voorafgaand aan deze wijziging de ouder/verzorger hierover schriftelijk berichten.

  Vragen:
  Coördinator tussenschoolse opvang: Linda van Gerven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen